"HaTechno-Logim" (The Techno-Logists) is our program's podcast​. Adir Wanono and Dr. Ido Hartogsohn discuss science, technology, and society.

הטכנו-לוגים

אדיר ונונו וד"ר עידו הרטוגזון מדברים מדע, טכנולוגיה וחברה.

הפרק האחרון

האזינו עכשיו

פרק 11 של הטכנו-לוגים: ד״ר כרמל ויסמן הכינה אותנו לעידן הפוסט-אנושי

בפרק הזה עידו וכרמל שוחחו על טכנולוגיות, פוסט-אנושיות, ומדיית הפודקאסטים. הם שוחחו על היבטים שליליים וחיוביים של חוויות השיחות בוידאו וכיצד הן משנות נורמות אישיות וחברתיות. הם דיברו על סוגים שונים של פוסט אנושיות, ואיך הן באות לביטוי בדת ובטכנולוגיה. לסיום, הם שוחחו על יציאה הרחבת קהל היעד מעולם האקדמיה אל הקהל הרחב.
 

בין היתר, דיברנו על:

 • שינויי דעה והפריבילגיה שיש להיסטוריונים אבל אין לחוקרי תרבות (2:40)

 • השימוש הגובר בזום ומה זום עושה לנו כחברה? (6:30)

 • משמעת עצמית כחלופה לנורמות של המפגש החברתי (9:00) 

 • ההבדל בין לראות פנים במציאות לבין לצפייה בהן באמצעות המסך (14:30)

 • התכת דיסציפלינות בשביל להבין מה קורה (26:00)

 • הדמיון שבין התרבות הדיגיטלית לבין ימי הביניים, והדמיון שבין אלגוריתמים למלאכים (33:00)

 • פוסט אנושיות כהתלת ספק בתרבות "מותר האדם" (37:00) 

 • פוסט אנושיות טראנס-הומניסטית של שחרור האדם מהתלות בביולוגיה (38:30)

 • הפודקאסט החדש של כרמל: המצב הפוסט אנושי (42:00)

 • המוטיבציה לבחור במדיה של הפודקאסט ולא רק בבלוג או מאמר אקדמי (44:00)

 • תפקידיהם של סופרי מדע הבדיוני, ריבוי הדיסטופיות ומיעוט האוטופיות (46:00)

האזינו לפרקים קודמים

©2020 The Graduate Program in Science, Technology and Society at Bar-Ilan University.