מילאתי מיגוון תפקידי ניהול וחדשנות טכנולוגיים במגוון רחב מאוד של תחומים טכנולוגיים.

עסקתי בגיבוש ובייזום של תוכניות חדשנות ויצירתיות והובלתי גיבושן של אסטרטגיות מו"פ.

 

בעל תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה ושני בהנדסה ביו רפואית,  שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

מתעניין בהשפעתה האקספוננציאלית של הטכנולוגיה בכלל ורובוטיקה וai בפרט  על שוק העבודה הנוכחי והעתידי בכלל וההשפעה על עולם החינוכי בפרט.

©2020 The Graduate Program in Science, Technology and Society at Bar-Ilan University.