top of page

ד״ר עידו הרטוגזון זוכה פרס הרקטור לחדשנות מדעית תשפ"ב בגין הישגים מדעיים בשנה"ל תשפ"א

אנו שמחים לבשר כי חבר סגל התוכנית ד״ר עידו הרטוגזון נבחר כאחד מ-15 חברי סגל של האוניברסיטה שזכו בפרס הרקטור לחדשנות מדעית תשפ"ב.


הבחירה נעשתה ע"י ועדה אקדמית בתחום מדעי האדם בראשות הרקטור פרופ' אמנון אלבק, וכללה את פרופ' אמריטה אלה בלפר, פרופ' אמריטוס יעקב ויסברג ופרופ' אמריטוס משה רוסמן.


אירוע ההוקרה לכבוד הזוכים והזוכות נקבע ליום שני, ט"ו אייר תשפ"ב 22.5.16.
Comments


bottom of page