top of page

השבוע: שיתוף פעולה בין תלמידים הוליד שתי כתבות

הפרסומים הם פירות שיתוף הפעולה של נופר לופו וגיא בלזם.


הראשון - ב"העוקץ": כאשר המדעי מתכחש לאופיו הפוליטי, על אופיו הפוליטי והא-פוליטי של ארגון הבריאות העולמי.


השני - בפרוייקט האנתרופולוגיה "בחברת האדם", עם כתבה שיוצאת כנגד השיח שמשתיק ביקורת סביב הקורונה - באמצעות המקרה האיטלקי.Photo by Nick Bolton on Unsplash

bottom of page