ד"ר הרטוגזון שלנו העלה רעיון שהוא בהחלט מחוץ לקופסה. הרעיון פורסם במעבדת הרעיונות רדיקל, שבעיתון הארץ.

לינק לכתבה


Photo by Jordan Whitfield on Unsplash


©2020 The Graduate Program in Science, Technology and Society at Bar-Ilan University.