top of page

נועם יורן שלנו בדיון "עבודה / שביתה" בשידור חי

עבודה / שביתה | דיון בשידור חי, מכון ון ליר בירושלים


העולם עוצר מלכת, המוני אנשים כבר הושבתו מעבודתם, פוטרו או הוצאו לחופשות כפויות, מספר המובטלים מרקיע שחקים – והעתיד איננו ידוע. האם עולם שהוגדר על ידי הכורח לעבוד, הרבה ובמהירות, משתנה לנגד עינינו? ואולי דווקא ההשבתה מעבודה היא הכורח החדש? האם המתווה של שחרור מעבודה כדרך לשחרור דחפי ויצירתי ולאמנסיפציה חברתית קורס בימים אלה? כיצד הפכה השביתה הכללית מאסטרטגיה סוציאליסטית מהפכנית למעשה שלטוני ריכוזי של השבתה המונית? והאם נטמנים בימים אלה הזרעים לסדר חברתי שונה – מיטיב יותר או מזרה אימה?


יו"ר: ד"ר שאול סתר

משתתפים: ד"ר עפרי אילני, ד"ר נועם יורן, המשוררת תהל פרוש

Коментарі


Функцію коментування вимкнено.
bottom of page