top of page

פרק 10 של הטכנו-לוגים: רונן וודלינגר הזהיר אותנו מתעתועי המילים


פרק 10 של הטכנו-לוגים: רונן וודלינגר הזהיר אותנו מתעתועי המילים


בפרק הזה צללנו אל תוך טקטט של בורחס, על יצירת שפה. רונן וודלינגר שימש כמדריך הצלילה שלנו. הכרנו כמה זוויות ספרותיות של חורחה לואיס בורחס ולמדנו על כמה מהדיונים המכוננים בפילוסופיה של הלשון. ומשם שאלנו את השאלות העמוקות של בורחס - מהן הקטגוריות של השפה, ואיך הן קשורות אל סתרי התוכנית האלוהית של הייקום?


בשיחה דיברנו על :

ההתייחסות של בורחס אל עולם הקבלה (12:00)

ויכוח עתיק היומין האם המילים שרירותיות או שהן קשורות למציאות? (13:20)

מושג ההצדקה והפרוייקט של בורחס לגבי הנחות הייסוד של בני-האדם (16:40)

מטאפורות של המחשבה (18:10)

מה אפשר ללמוד מאיך שילדים קטנים מדברים, ומה הקשר לכפר-סבא ולרעננה? (23:30)

ערכים בפייק-אינציקלופדיה סינית (27:00)

האם אפשר לקשר את ניסיות בניית השפה של בורחס לביג דאטה באמצעות קטגוריות של השפה? (32:00)

הדימוי של קטגוריות לשון לפרדיגמות מדעיות (42:00)

והשהייה וולנטרית של הספק (50:00)Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page