top of page

פרק 6 של הטכנו-לוגים: ד״ר רנארד גלוזמן לקח אותנו להפלגה בונציה​


פרק 6 של הטכנו-לוגים

ד״ר רנארד גלוזמן לקח אותנו להפלגה בונציה

אדיר ונונו וד"ר עידו הרטוגזון יוצאים למסע בים עם ד"ר רנרד גלוזמן. הפלגה יוצאת מהמחלקה לעיצוב משחקי מחשב בבית ברל ומגיעה אל ונציה של המאה ה-16.

דיברנו על:

  • צמיחה טכנולוגית במאה ה-15

  • תובנות על ההבדלים בין גרסאות של תוכנות מחשב וגרסאות של טכנולוגיות עתיקות

  • מה קורה כשבן-אדם כותב על תחום העיסוק שלו?

  • האם כתיבה בים שונה מכתיבה ביבשה?

  • אמונות טפלות והחוויה מול איתני הטבע

  • המטאפורה של "הפלגה"

  • שנים של נברנות בארכיון בונציה, מול 80 ק"מ של כתבי-יד מהמאה ה-16

  • החזרה של ז'אנר הקווסטים של משחקי המחשב, ושיתופי הפעולה בין מפתחים, אנימטורים, ואנשי בידור בשביל להוציא לאור את משחק המחשב "פיפוש".


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page