קולוקוויום יום א׳, 6 מרס * ליאור נוי על חקירה יצירתית *