קולוקוויום 21/11: ההיסטוריוגרפיה של ציונות, טכנוקרטיה וארתור רופין