קולוקוויום * 22 מאי * פרופ׳ ינאי טויסטר על צילום *