שיחה בין פרופ' אורן הרמן ופרופ' ירון אזרחי ז"ל - ההיסטוריה של ״העובדה״ (2018)©2020 The Graduate Program in Science, Technology and Society at Bar-Ilan University.