top of page

1/11 | דני רבינוביץ' | האם מדינות המפרץ עשויות להוביל את מהפיכת האנרגיות המתחדשות העולמית?

האם מדינות המפרץ עשויות להוביל את מהפיכת האנרגיות המתחדשות העולמית? פרופ' דני רבינוביץ' (אוניברסיטת תל-אביב)


המזרח התיכון, אזור יבש וחם במיוחד מאז ומתמיד, סובל כבר עתה מהשפעות שינוי האקלים. חיזויי האקלים לאזור קשים, אי שיויון בין מדינות ובתוכן מחריף את המשבר. הקשר בין התחממות גלובלית, כשלים חקלאיים, פגיעה בביטחון תזונתי, הגירה, קונפליקט ופליטות, שהביא את סודאן וסוריה להתמוטטות, מאיים להיות הנורמלי החדש.


בספרו החדש בודק האנתרופולוג וחוקר האקלים דני רבינוביץ (אוניברסיטת ת"א) רעיון פורץ דרך. צניחת הביקוש לנפט ולגז טבעי, לצד הפוטנציאל הסולארי האדיר של אזור המפרץ הפרסי, הוא טוען בספר, עשויים לדחוף את מדינות המפרץ הפרסי לזנוח את תלותן בדלקים מחצביים וליטול את ההובלה העולמית בתחום האנרגיות המתחדשות.


הצטרפו אלינו, ביום א', 1/11 בשעה 18:00. https://zoom.us/j/8229777179

למידע נוסף: oren.harman@gmail.com או 03-5317756

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page