ההרצאה תתמקד על הסוציולוגיה של הזמן, תוך הדגשת תרומותיה של הפרספקטיבה הסוציולוגית להבנת הבטים של מושג הזמן הנעדרים מדיוני פיזיקאים, ביולוגים, ופסיכולוגים. בין הנושאים שיידונו בהרצאה: התפיסה המתמטית של הזמן ומדידתו, התפיסה התועלתנית של הזמן, מקצבים חברתיים, מערכות תיארוך, גיל, התחלות, הפריודיזציה של העבר, הסמיוטיקה של הזמן, והפוליטיקה של הלוח.

יום א', 27 במאי, 18:00 בבית הסטודנט, בניין 502 חדר 43, אונ' בר-אילן


©2020 The Graduate Program in Science, Technology and Society at Bar-Ilan University.