top of page

21\6 | תהל פרוש | חקירה פואטית בעולם נאו-ליברלי

"ואנחנו הדברים מונחים במקומם״: חקירה פואטית בעולם נאו-ליברלי / תהל פרוש


תהל פרוש המשוררת וחוקרת הספרות תדבר על מחקרה בנושא ניאו-ליברליזם ועל ספרה החדש יחסי בעלות אשר יצא לאור בשנת הקורונה בהוצאת אפיק.


תהל חברה בקבוצת תאוריה וביקורת במכון ון ליר ובתוכנית לזכויות אדם ויהדות במכון הישראלי לדמוקרטיה. כעיתונאית בדה-מארקר היא חקרה סוגיות כלכליות, חלברתיות ותרבותיות בשנים שבהן המשבר הכלכלי העולמי של הסאב-פריים התגבש ופרץ, ועד להופעת המחאה החברתית בישראל.


יום א', 21 ביוני 18:00 https://zoom.us/j/6859854366

מידע נוסף: oren.harman@gmail.com או 03-5317756

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page