top of page

29/11 | לדעת לא לקרוא ספרים באירופה של העת החדשה המוקדמת | פרופ' רז חן מוריס (האוניברסיטה העברית)

לדעת לא לקרוא ספרים באירופה של העת החדשה המוקדמת / פרופ' רז חן מוריס (האוניברסיטה העברית)

​​

ביקורת הידע הלמדני של איש הספר הייתה נפוצה למדי בתרבות האינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה המוקדמת. הומניסטים כמו גם פילוסופים של הטבע, אלכימאים כמו גם אסטרולוגים דחו את הידע הבא מקריאה בספרים לטובת חוויה בלתי אמצעית של עולם הטבע הסובב את בני האנוש. אולם מתוך שתחושות ורגשות אלו לא הדירו פעילות ספרותית צמחה ועלתה דמותם המורכבת של קוראים הנאבקים לגבור על עולם הספרים העומד חוצץ בינם לבין המציאות כפי שהיא באמת.

ההרצאה תתמקד באופן ייחודי של פעילות עם ספרים השמה דגש על מחוות של אי-קריאה. היא תעקוב אחר מספר מקרים של מחוות של אי-קריאה שביצעו יוהנס קפלר, גלילאו גליליי ורנה דקארט ותצביע על האופן המחושב בו הם בנו את המתח בין קריאה, כתיבה ופרשנות על ספרים מחד גיסא, לבין "לראות במו עיניי" מאידך גיסא ומתוך כך לעצב אופני ייצור חדשים של ידע. המתח בין נטיותיו ההומניסטיות של קפלר לבין שאיפתו להטמיע מבנים גיאומטריים מופשטים בעולם הפיזיקלי, עיצב את חשיבתו מראשית דרכו עם כתיבת ה Cosmographicum Mysterium ועד ל Somnium ,ספר שהתפרסם לאחר מותו. גלילאו חתר לחלץ את ה activa vita ההומניסטית מהקשריה הרטוריים והפוליטיים ולהפוך אותה לאופן יצירה של ידע חדש אודות הטבע. דקארט נאבק בחינוך הישועי שלו כדי לעצב נקודת תצפית חדשה ממנה ניתן יהיה לרכוש ידע חדש. שלושתם עסקו בקו מתח זה באמצעות פעולות מפורשות של אי-קריאה שעיצבו מחדש את האופן בו ספרים וקריאת ספרים משמשים לייצורו של ידע.
יום א', נובמבר 29, 18:00. 

https://zoom.us/j/8229777179

מידע נוסף: 03-5317756 או oren.harman@gmail.com

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page