top of page

פרק 7 של הטכנו-לוגים: כמויות של אושר עם ענת פנטי​


פרק 7 של הטכנו-לוגים

כמויות של אושר עם ענת פנטי


​בפרק הזה הפכנו להרבה יותר חכמים בכל מה שקשור לאושר. דיברנו על כלכלה, ממשלות, מדעים, ובעיקר על אושר. הפוקוס לא היה על איך מודדים אושר, אלא למה בכלל מודדים אותו.


איך מגיעים לחקור את האושר? האם אושר הפך להיות המשרת הנאמן של הפרודקטיביות?


בין היתר, דיברנו על:

ניו-אייג', תאגידים, ומדידה אמפירית

תנועת Beyond GDP

יצירת מדע חדש

חוסר שיוויון

חינוך לחוסן נפשי

נאו-ליברליזם

מיטביות (well being)

כלכלה, בריאות, וקורונהComments


Commenting has been turned off.
bottom of page