top of page

פרק 8 של הטכנו-לוגים: על אובייקטים, גאווה לאומית, ופיברגלאס. דורי אוריין על ההיסטוריה של הסוסיתא


פרק 8 של הטכנו-לוגים: על אובייקטים, גאווה לאומית, ופיברגלאס. שיחה עם דורי אוריין על ההיסטוריה של מכונית הסוסיתא בפרק הזה דיברנו על ההיסטוריה של הסוסיתא, אבל זה היה רק סיפור כיסוי. הבנו כמה וכמה דברים על הגאווה הישראלית, איך אובייקטים מגדירים זהות לאומית, ובעיקר איך מתקבעים סיפורים בתודעה הציבורית. איך הפכה הסוסיתא לסמל גאווה לאומי למרות שהיו עוד מכוניות ישראליות? איך הגיעה הסוסיתא לחולצות, הצגות, ואפילו למעמד שכותבים עליה עבודת דוקטורט? איך אפשר לנתח את הסוסיתא כאובייקט חברתי, ומהו דמיון סוציו-טכני? דיברנו על המון נושאים, ביניהם:

  • מהי המכונית הראשונה שיוצרה בישראל (רמז: לא סוסיתא)?

  • המעבר מחקלאות לתעשיה במדינת ישראל

  • גאונות יהודית, אור לגויים, ואתוס ציוני

  • עיירות פיתוח, והמתח שבין קפטיליזם וסוציאליזם בראשית המדינה

  • איך קיבלה הסוסיתא את שמה?

  • איך חשבו עליה לראשונה, ומה הקשר לטבק וטוק-טוק?

  • מחקר אמפירי, פיברגלס וגמל רעב

  • אובייקטים ישראליים אחרים, כמו מטוס הלביא והטפטפות

  • למה הגיעו סוסיתות רקובות ומפורקות במשלוח לארה"ב?

  • שלושה יוצאי סיירות בראלי באפריקה, התחרות עם המכונית המצרית "רעמסס", והסרט "מבצע סוסיתא"Kommentarer


Kommentering har blitt slått av.
bottom of page