top of page

פרק 9 של הטכנו-לוגים: שיחה עם נעה מורג על הספר Data Feminism


פרק 9 של הטכנו-לוגים: שיחה עם נעה מורג על הספר Data Feminism.

בפרק הזה ניסינו להבין איך אלגוריתמים קשורים לפמיניזם. האם מדע נתונים מיועד למתמטיקאים בלבד? איך מבינים עד כמה אלגוריתמים מוטים? מה אפשר לעשות כנגד ההטיות? ​

דיברנו על המון נושאים, ביניהם:

  • הסתרת בעיות באמצעות מידע (9:18)

  • מושג הטכנו-שוביניזם (18:00)

  • אשמה ואחריות (24:00)

  • טכנולוגיות לזיהוי פנים (26:45)

  • חשיפת מבני כוח (10:20)

  • ועל הפריבילגיה שיש לחושפי ההטיות (38:50)Komentáře


Komentáře byly vypnuty.
bottom of page