May 27th: "על זמן וחברה" / פרופסור אביתר זרובבל (אוניברסיטת ראטגרס)

May 23, 2018

 

 

 

ההרצאה תתמקד על הסוציולוגיה של הזמן, תוך הדגשת תרומותיה של הפרספקטיבה הסוציולוגית להבנת הבטים של מושג הזמן הנעדרים מדיוני פיזיקאים, ביולוגים, ופסיכולוגים. בין הנושאים שיידונו בהרצאה: התפיסה המתמטית של הזמן ומדידתו, התפיסה התועלתנית של הזמן, מקצבים חברתיים, מערכות תיארוך, גיל, התחלות, הפריודיזציה של העבר, הסמיוטיקה של הזמן, והפוליטיקה של הלוח.

 

יום א', 27 במאי, 18:00 בבית הסטודנט, בניין 502 חדר 43, אונ' בר-אילן

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

24/11/2019: The American Soldier in Jerusalem: How Social Science Travels / Dr. Tal Arbel Tel Aviv University

1/6
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive