May 26: המלך העירום: מדיה וחוקים לא כתובים בעידן הסמכותנות החדשה / ד"ר יובל קרמניצר, אוניברסיטת תל אביב

May 26, 2019

 

 

בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארצות הברית הכתה את העולם בתדהמה, והותירה פרשנים ומומחים רבים ללא הסבר. ניתן להסביר את המבוכה שבה נתקלו כלי התקשורת, מבקרים ופרשנים על דרך ההשוואה למשל הנודע על בגדי המלך החדשים. בעוד שהמבקרים מדמים עצמם לילד שכוחו בזעקתו "הוא עירום", אשר חושפת את השחקן הפוליטי במערותיו ושוללת ממנו את כוחו הפוליטי, טראמפ לקח לעצמו את שני התפקידים גם יחד: כמו הילד במשל הוא מכריז על הזיוף של המערכת הפוליטית, קורא להסרת המסיכות. ומתוך כך בונה את כוחו. לנוכח מלך המתהדר בעירומו שלו, המבקרים מוצאים עצמם חסרי אונים.

מהי הזיקה שבין התפתחויות פוליטיות אחרונות אלה לבין חידושים טכנולוגיים, בפרט של אמצעי תקשורת ההמונים ("מדיה חדשה")? בהרצאה אבקש לבחון את ההשערה שעלייתן של הרשתות החברתיות כרוכה בהבניה של היחסים שבין המרחב הציבורי והפרטי, בין הכללים הרשמיים והפומביים ובין מה שנשמר בסוג, מאחורי הקלעים, החוקים הבלתי כתובים.

 

 

יום א', 26 במאי, 18:00, בית הסטודנט, בניין 502 חדר 43

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

24/11/2019: The American Soldier in Jerusalem: How Social Science Travels / Dr. Tal Arbel Tel Aviv University

1/6
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive