עידן רינג מצביע על מציאויות מקבילות

עידן רינג הסב את תשומת לב התקשורת לפער שבין מה שקרה במציאות לבין הדיווח עליו.

עידן דווח על כך ב'עין השביעית' בכתבה בשם "מציאויות מקבילות". בעקבות הדיווח של עידן, התוכנית מהצד השני עם גיא זהר הציגה את הפער. מוזמנים לצפות:©2020 The Graduate Program in Science, Technology and Society at Bar-Ilan University.